Double Dig IT Unused Term Count Tool

Kent u het probleem dat na verloop van tijd gelinkte records in een database “losgekoppeld” kunnen worden, en dat in principe het gekoppelde record weggegooid kan worden, maar dat u niet weet om welke records dit gaat?

In een thesaurus of in een personenbestand kunnen zo een hoop ongebruikte termen ontstaan. Deze termen nemen niet alleen ruimte in, maar ze verschijnen ook in opzoeklijsten en kunnen zo ongewild “hergebruikt” worden.

Daarom is het van tijd tot tijd handig om eens te kijken welke gelinkte records niet meer gebruikt worden.

In een ver verleden had Adlib daar een usage count voor, maar omdat het aantal gelinkte bestanden sinds dat verre verleden veel groter is geworden is om performance redenen deze feature ooit eens verdwenen (ook bleken de tellingen soms niet accuraat te zijn).

DoubleDigitLogo
EmptyLinkUsageWindow

Wat kunnen we dan wel?

Bij een migratietraject van een Adlib gebruiker kwam deze vraag aan de orde en daarom heeft Double Dig IT een kleine tool geschreven, waarvan van ieder gekoppeld bestand geteld kan worden hoe vaak een record gekoppeld is. De resultaten van deze telling worden in een veld in de gekoppelde database weggeschreven en dit veld kunt u in Adlib of Axiell Collections als een normaal veld raadplegen. Dit veld moet u zelf aanmaken in het bestand waarvan u de koppelingen wilt tellen. Dit doet u met Axiell Designer. De tag van het veld doet er niet toe, maar de naam van het veld moet “use_count” zijn. Indien u dit veld niet aanmaakt zullen wel alle records bekeken worden, maar het resultaat kan niet worden opgeslagen.

Installatie van het programma:

Het DDigit Unused Term Count programma bevindt zich in een zip bestand met daarin alle benodigde bestanden (executables, dll’s enz.) Dit ZIP bestand kunt u op in een willekeurige (liefst lege folder) uitpakken. Daarna start u het programma door te dubbelklikken op “UnusedTermsWin.exe”.

Er verschijnt een venster.

Gebruik van het programma:

Klik nu op de button Open file om een Adlib / Collections bestand te selecteren waarvan u het gebruik van gelinkte records wilt tellen: We kiezen hier als voorbeeld voor de thesaurus.

Daarna drukt u op Start om de tellingen te starten.

Alle records in alle databases worden gelezen en alle links vanuit de thesaurus worden geteld. Een bijkomend “voordeel” van dit telprogramma is data alle records gelezen worden en dat eventuele problemen in de records zichtbaar worden in het “voortgangsvenster”.

Wanneer alle links geteld zijn worden de resultaten in de database vastgelegd. Het eerder aangemaakte veld use_count wordt hierbij gevuld. Eventueel aanwezige eerdere telresultaten worden hierbij overschreven.

Wanneer het schrijven achter de rug is zien we hoeveel ongelinkte records er gevonden zijn.

Het veld use_count kan nu in Adlib / Axiell Collections geraadpleegd en getoond worden. Het is immers een “normaal” veld.

Download

– Double Dig IT Unused Term Count Tool

https://test.ddigit.eu/downloads/linkcount.zip
OpenThesaurus
An unhandled error has occurred. Reload 🗙